Kaj je EkstraVisor?

EkstraVisor je podatkovno-preiskovalna skupina TV Slovenija, skupina štirih researcherjev pod vodstvom Lidije Hren. V resnici je EkstraVisor ime računalniške aplikacije, a ker je ta narejena posebej za podatkovno-preiskovalno skupino, smo naše dosedanje in bodoče preiskovalne projekte uokvirili pod imenom EkstraVisor.

Spletna stran EkstraVisor je namenjena objavi podatkovno-preiskovalnih projektov in prispevkov, ki jih za različne oddaje pripravljamo researcherji in novinarji TV Slovenija. Poudariti velja, da vse naše večje preiskovalne projekte, primerjave in analize objavljamo skupaj z originalnimi podatki. Vsi pridobljeni in zbrani originalni podatki so tako na voljo vsem, ki jih ti podrobneje zanimajo ali želijo na njihovi osnovi izdelati lastne in dodatne primerjave oziroma analize. Pri nekaterih projektih, zaradi zaupnosti dokumentov ali zaščite virov, objava originalnih dokumentov ni mogoča.

Kot začetek podatkovno-preiskovalne skupine TV Slovenija lahko štejemo april 2016. Takrat smo se lotili prvega projekta, to je primerjave cen zdravil medicinskih pripomočkov v vseh 26-ih javnih slovenskih bolnišnicah. 17. novembra istega leta pa smo se, z izidom oddaje in objavo analiz na spletni strani, predstavili tudi širši javnosti.

Projekt je spodbudil Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov k pripravi skupnih javnih naročil in skupnih evidenc nabav v bolnišnicah, ki pa še vedno niso javno dostopne na spletu. V letu dni od objave projekta so bila opazna znižanja cen pri stentih. Odmeval pa je vse do Evropske komisije, ki je naše ugotovitve o zdravstvenem sistemu vključila v svoje Poročilo o državi – Slovenija 2017 v okviru Evropskega semestra 2017. Opazili pa so ga tudi kolegi novinarji. Društvo novinarjev Slovenije je za projekt vodji Lidiji Hren in skupini namreč podelilo nagrado Čuvaj/Watchdog 2017 za izjemen novinarski dosežek.

Pri izvedbi naših projektov je neizogibna podpora informatikov oziroma računalničarjev in grafikov TV Slovenija. Nepogrešljiva sta bila predvsem grafik Luka Abdulovič, ki je oblikoval naš logotip, in programski inženir Bernard Vrh, avtor aplikacije EkstraVisor.