Kaj je EkstraVisor?

To smo mi, podatkovno-preiskovalna skupina TV Slovenija. V resnici je to ime računalniške aplikacije, a ker je ta narejena posebej za Podatkovno-preiskovalno skupino TV Slovenija, smo naše dosedanje in bodoče raziskovalne projekte uokvirili pod imenom EkstraVisor.

EkstraVisor je torej namenjen objavi podatkovno-raziskovalnih projektov in prispevkov, ki jih bodo v različnih oddajah pripravili preiskovalci (researcherji) in novinarji TV Slovenija. Posebej velja poudariti, da bomo vse naše večje preiskovalne projekte, primerjave in analize objavili skupaj z originalnimi podatki, na katerih bodo analize temeljile. Vsi dobljeni in zbrani originalni podatki so tako na voljo vsem, ki jih ti podrobneje zanimajo ali želijo na njihovi osnovi izdelati lastne in dodatne primerjave oz. analize.

Prvi projekt je bil zdravstvo. Podatkovno-preiskovalna skupina se je aprila 2016 lotila zahtevnega projekta – to je primerjave cen zdravil in medicinskih pripomočkov v vseh 26-ih slovenskih bolnišnicah. Aprila 2015 smo začeli zbirati podatke o cenah in količini nabav določenih zdravil in medicinskih pripomočkov, o njihovih dobaviteljih in proizvajalcih. Nato smo, s pomočjo strokovnjakov, te podatke selekcionirali in primerjali.

Pod zavihkom PROJEKT ZDRAVSTVO so torej primerjave cen po bolnišnicah, analize cenovnih razmerij, podatki o dobaviteljih in proizvajalcih. Seveda so pojasnjene tudi metodologije analiz, saj se, glede na specifiko posamezne skupine medicinskih pripomočkov, med seboj tudi nekoliko razlikujejo. Na naši spletni strani pa so objavljeni tudi TV prispevki novinarjev, ki so nastali v okviru naših projektov.

Naš drugi projekt je 2. tir. Ekipa EkstraVisor se je januarja 2017 lotila drugega zahtevnega projekta. Na Direkcijo za infrastrukturo smo poslali prošnjo, da nam pošljejo vse strokovne podlage, ki so bile naročene v okviru 2. tira od samega začetka I. 96 pa do danes. Izbrali smo si študije glede na posamezno tematiko, npr. hrup, zrak, prometne nesreče ali glede na izvajalce študij. Direkcijo smo naknadno prosili za dodatne strokovne podlage, saj se je naše področje raziskovanja sproti širilo. Po pregledu poslanih podatkov smo se usmerili tudi v nosilce projekta - DRI in 2TDK, pomembne funkcionarje, izvajalce študij, itd. Posebno pozornost pa smo namenili vladam RS in predstojnim ministrom, saj so oni držali roko čez celoten projekt.

Oba projekta je pripravila majhna skupina štirih stalnih preiskovalcev pod vodstvom Lidije Hren. Pri zdravstvenem projektu je sodeloval še peti preiskovalec - Andrej Viršček. Neizogibna je bila tudi podpora informatikov oz. računalničarjev TV Slovenija. Nepogrešljiva je bila predvsem pomoč Luke Abduloviča, ki je oblikoval naš logotip, in programskega inženirja Bernarda Vrha, avtorja aplikacije EkstraVisor.