Kdo je naročal

2. tir | april 2017

Spodaj je časovnica in popis seznama dokumentov oz. strokovnih podlag v obdobju od leta 1999 do 2017, ki nam ga je posredovala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Iz poslanega gradiva smo za potrebe spodnjega pregleda izločili stroške odkupov zemljišč, služnostnih pravic, skladiščenja vzorcev, vzdrževanja internetnih strani ipd. Ogledali smo si torej dokumente oz. strokovne podlage v skupni vrednosti 48.376.652,23 evrov.

Termin »strokovne podlage« zajema vse študije, raziskave, revizije, recenzije, povzetke, poročila, vso projektno dokumentacijo, projektne naloge in ostale dokumente, ki so bili narejeni za izvedbo investicije v drugi tir.

V omenjenem obdobju so investicijo vodile različne institucije, najprej Slovenske železnice (SŽ), nato Direkcija RS za železniški promet, Javna agencija za železniški promet RS (AŽP), Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) vodi projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper od 2015 do danes.

Obstaja upravičen dvom, da podatki niso popolni. Od 1996, ko je bila po podatkih spletne strani DRI-ja in DRSI-ja narejena prva študija za projekt drugi tir (Študija upravičenosti: Povečanje kapacitet enotirne proge Divača-Koper), pa do leta 1999, nismo dobili z DRSI-ja nobenih podatkov. Ob pripravi projekta smo se soočili tudi z neusklajenimi seznami DRSI in SŽ skupaj z AŽP. Direkcija je denimo navajala plačilo za izdelavo projektne dokumentacije za 2. tir leta 1999 v višini 1,3 milijona evrov, po podatkih SŽ je taisti dokument stal 1,1 milijona evrov. Še drugi primer je, da je DRSI imela za 4,3 milijone evrov popisanih stroškov za projekte, ki jih SŽ in AŽP niso navedle. In obratno, te so javile naročilo sedmih dokumentov, ki jih DRSI ni imela v evidenci, vredne 180 tisoč evrov.

V drugi tir je Slovenija začela investirati že pred dvema desetletjema. Za projekt je strokovne podlage naročalo 10 različnih vlad in 9 različnih pristojnih ministrov.

V časovnici je zapisano trajanje mandatov predsednikov vlad in ministrov, ki so bili pristojni za infrastrukturo. Poleg vsakega je zapisano še število in realizirana vrednost vseh dokumentov oz. strokovnih podlag, ki so se naročala v okviru drugega tira v njihovem mandatu.

Za strokovne podlage, ki so bile naročene v letu 2004 ali prej, smo prejeli samo leto naročila – brez natančnejšega datuma. Zaradi tega je pri večini težko določiti pod katerim ministrom je bila posamezna strokovna podlaga naročena. Ta obdobja, strokovne podlage in njihove vrednosti smo zato združili.

Pomembno: Strokovne podlage so po ministrih razvrščene glede na datum naročila oziroma pogodbe. Puščamo možnost, da je realizirana vrednost nekoliko drugače razporejena po ministrih.

Ob kliku na posamezno vrednost se vam bo izpisal podroben izpis naročenih dokumentov oz. strokovnih podlag in njihovih vrednosti po ministrih.

*V času vlade Alenke Bratušek sta bila dva ministra za infrastrukturo in prostor: Igor Maher in Samo Omerzel. Igor Maher je bil na tej funkciji zelo kratek čas in v tem času ni bila naročena nobena strokovna podlaga, zato njegov mandat nismo vključili v časovnico.