Podvajanje ali potreba

2. tir | april 2017

Z Direkcije RS za infrastrukturo smo prejeli seznam okrog 200 dokumentov oz. strokovnih podlag.

Spodaj si lahko ogledate pet primerjav oz. pregledov strokovnih podlag, v katerih smo preverjali vsebino strokovnih podlag na isto temo, ki jih je izdelalo isto podjetje – vendar v različnih letih. Ali pa smo pogledali posamezno strokovno podlago, ki je bila vsebinsko neobičajna.

Za podrobnejšo primerjavo vsebine dokumentov smo tako izbrali štiri tematske sklope: vplivi gradnje 2. tira na hrup, kakovost zraka, vpliv gradnje podzemnih objektov na površino in verjetnost nesreč pri obratovanju. Temu smo dodali tudi primerjavo večkrat dopolnjenega okoljskega poročila. V vseh primerih še posebej izstopajo ponavljajoči se deli in končne ugotovitve.

*Originalne strokovne podlage, iz katerih smo črpali primerjave, lahko najdete v zavihku »Podatki« in se o zapisanem prepričate na lastne oči.