Spodbujevalniki in defibrilatorji

Zdravstvo | november 2016 | Nazaj

Srčni spodbujevalnik je naprava, ki pomaga uravnavati prepočasen srčni ritem. Poznamo običajne spodbujevalnike, ki so cenejši in se delijo na enokomorne, dvokomorne, enokomorne MRI (omogoča slikanje z magnetno resonanco) in dvokomorne MRI. Enokomorni imajo eno elektrodo, dvokomorni pa dve.

Druga skupina so vsaditveni kardioverter defibrilatorji (ICD), ki se delijo na enokomorne, dvokomorne, enokomorne MRI in dvokomorne MRI. Prepoznavni so po oznaki ICD in so namenjeni za preprečevanje življenjsko ogrožajočih motenj ritma.

Tretja skupina so spodbujevalniki, ki omogočajo resinhronizacijsko zdravljenje srčnega popuščanja. Delijo se na CRT-D (resinhronizacijsko zdravljenje z možnostjo defibrilacije) in CRT-P (resinhronizacijsko zdravljenje s srčnim spodbujevalnikom). CRT-D spodbujevalniki sodijo med najdražje spodbujevalnike.

PRIMERJAVA CEN

V primerjavo smo vključili tiste spodbujevalnike in defibrilatorje, ki so jih v letu 2015 nakupili največ. Upoštevali smo cene brez stroška elektrod. Spodbujevalnike in defibrilatorje smo delili na običajne spodbujevalnike, defibrilatorje in spodbujevalnike za resinhronizacijsko zdravljenje.

 

A. SRČNI SPODBUJEVALNIKI

ENOKOMORNI SPODBUJEVALNIK

Najvišja cena: SB Izola 607,73 ; proizvajalec Biotronik; dobavitelj Bormia.

Najnižja cena: UKC Maribor 355,88 €; proizvajalec Medtronic; dobavitelj Salus, veletrgovina.

Če bi SB Izola plačala spodbujevalnik po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri enem prihranila 251,85 €, plačali pa so ga za 71 % dražje od UKC Maribor. SB Izola je v letu 2015 nabavila 33 tovrstnih spodbujevalnikov in za njih odštela 20.054,93 €. To pa je 8.310,89 € ali 71 % več kot bi lahko plačali, če bi jih nabavili po ceni, po kateri je enake spodbujevalnike plačal UKC Maribor.

 

DVOKOMORNI SPODBUJEVALNIK

Najvišja cena: SB Izola 761,03 ; proizvajalec Biotronik; dobavitelj Bormia.

Najnižja cena: UKC Ljubljana 380,67 ; proizvajalec Vitatron; dobavitelj PRO-GEM.

Če bi SB Izola plačala spodbujevalnik po ceni, ki jo je plačal UKC Ljubljana, bi pri enem spodbujevalniku prihranila 380,36 €.

Res pa je, da obstaja velika razlika v nabavljeni količini, kar bi lahko vplivalo na ceno: UKC Ljubljana je namreč nabavil 142 tovrstnih spodbujevalnikov, SB Izola pa 7.

 

MARIBOR IN IZOLA : RAZLIČNI DOBAVITELJ – RAZLIČNA CENA

Zanimiva pa je primerjava med cenami bolnišnic v Izoli in v Mariboru, ki sta obe nabavili skoraj enako število tovrstnih spodbujevalnikov, vendar od različnega dobavitelja in proizvajalca. Razliko v ceni kaže spodnja primerjava.

 

SB IZOLA: KUPILA ENAKO PO VIŠJI CENI

Če upoštevamo celotno količino nabave v letu 2015, je SB Izola za tovrstne spodbujevalnike plačala 35.768,18 €. To pa je za 15.251,27 € več kot bi plačala v primeru, če bi jih plačala po ceni UKC Maribor. Izola je spodbujevalnike kupila od dobavitelja Bormia (proizvajalec Biotronik), Maribor pa od dobavitelja Pro-Gem (proizvajalec Vitatron).

 

MRI DVOKOMORNI SPODBUJEVALNIK

Najvišja cena: UKC Ljubljana 2.732,75 €; proizvajalec Medtronic; dobavitelj Kastor-Medical Dental.

Najnižja cena: UKC Maribor 901,77 €; proizvajalec Biotronik; dobavitelj Bormia.

Če bi UKC Ljubljana plačal spodbujevalnik po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri enem spodbujevalniku prihranil 1.830,98 €. UKC Ljubljana je spodbujevalnik plačal trikrat dražje.

UKC Ljubljana je v letu 2015 nabavil 7 tovrstnih spodbujevalnikov in za njih odštel 19129,25 €. To pomeni, da je zanje skupaj plačal 12.816,88 € več kot bi v primeru, če bi jih plačal po mariborski ceni.

 

SB CELJE: ZAKAJ TOLIKO DRAGIH MRI SPODBUJEVALNIKOV?

V primerjavah cen in vrstah nabavljenih spodbujevalnikov zagotovo izstopa SB Celje, ki je nakupila 15 dvokomornih MRI spodbujevalnikov, ki omogočajo slikanje z magnetno resonanco. Kako velika številka je to, pokaže primerjava z UKC Ljubljana, ki je nabavil enkrat manj MRI spodbujevalnikov. MRI spodbujevalniki so od osnovnega spodbujevalnika približno enkrat dražji. Za 15 spodbujevalnikov z MRI zaščito je SB Celje plačal 18.025,57 €,dobavitelj je bilo podjetje Bormia (proizvajalec Biotronik).

 

B. VSADITVENI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR (ICD)

ENOKOMORNI DEFIBRILATOR

Najvišja cena: UKC Ljubljana 8.362,21 €; proizvajalec Medtronic; dobavitelj Kastor M.D.

Najnižja cena: UKC Maribor 6.379,48 €; proizvajalec St. Jude Medical; dobavitelj Cardio Medical.

Če bi UKC Ljubljana plačal spodbujevalnik po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri enem spodbujevalniku prihranil 1.982,73 €. UKC Ljubljana je spodbujevalnik plačal 31 % dražje, kljub temu, da je količinsko kupil neprimerljivo več tovrstnih defibrilatorjev.

UKC LJUBLJANA: SKORAJ 90 TISOČ PREPLAČILA

UKC Ljubljana je v letu 2015 nabavil 44 tovrstnih defibrilatorjev in za njih odštel 367.937,24 €. To pa je 87.240,12 € več kot bi lahko, če bi jih kupil po ceni UKC Maribor.

 

DVOKOMORNI DEFIBRILATOR

Najvišja cena: UKC Ljubljana 16.752,85 €; proizvajalec Sorin; dobavitelj Impakta Medikal.

Najnižja cena: UKC Maribor 8.492,66 €; proizvajalec St. Jude Medical; dobavitelj Cardio Medical.

Primerjava je zanimiva zaradi količine nabave – UKC Ljubljana je nabavil bistveno večjo količino tovrstnih spodbujevalnikov kot UKC Maribor – a plačal bistveno več. Če bi UKC Ljubljana plačal spodbujevalnik po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri enem spodbujevalniku prihranil 8.260,19 €.

UKC LJUBLJANA: 200 TISOČ PREPLAČILA

V Ljubljani so za 27 tovrstnih defibrilatorjev plačali 452.326,95 € ali 223.025,06 € več kot bi lahko, če bi jih nabavili po ceni UKC Maribor.

 

C. RESINHRONIZACIJSKI SRČNI SPODBUJEVALNIKI

SPODBUJEVALNIK CRT-P

Najvišja cena: UKC Ljubljana 1.799,33 €; proizvajalec St. Jude Medical; dobavitelj Cardio Medical.

Najnižja cena: UKC Maribor 1.740,45 €; proizvajalec St. Jude Medical; dobavitelj Cardio Medical.

UKC Ljubljana je kupil spodbujevalnik CRT-P le približno 60 € dražje, kljub temu, da so v ceni UKC Maribor vštete tudi elektrode, ki v zgornjih primerih niso bile vključene v ceno. To prikazuje spodnja tabela.

 

SPODBUJEVALNIK CRT-D

Najvišja cena: UKC Ljubljana 19.439,65 €; proizvajalec Sorin; dobavitelj Impakta Medikal (Meditrina).

Najnižja cena: UKC Maribor 11.597,20 €; proizvajalec St. Jude Medical; dobavitelj Cardio Medical.

UKC LJUBLJANA: 300 TISOČ PREPLAČILA

Če bi UKC Ljubljana plačal spodbujevalnik po ceni, ki jo je plačal UKC Maribor, bi pri enem spodbujevalniku prihranil 7.842,45 €. UKC Ljubljana je spodbujevalnik plačal 68 % dražje, za celotno letno količino 43-ih tovrstnih spodbujevalnikov pa je plačal 835.905,06 € ali 337.225,46 € več kot bi jih plačal po mariborskih cenah.

 

SKUPNI POTENCIALNI PRIHRANEK VSEH BOLNIŠNIC

Koliko bi lahko vse bolnišnice prihranile v letu 2015 le pri sedmih obravnavanih vrstah spodbujevalnikov in defibrilatorjev, če bi spodbujevalnike in defibrilatorje plačevale po najnižjih cenah?

 

DOBAVITELJI

Večino spodbujevalnikov in defibrilatorjev, ki smo jih cenovno primerjali, sta v letu 2015 dobavljala bolnišnicam Cardio Medical in Bormia.

Spodnja tabela kaže prihodke dobaviteljskih podjetij kot jih beleži Supervizor in ne veljajo samo za plačila spodbujevalnikov.

 

 

BORMIA

Bormia, s sedežem v Novi Gorici, je bila ustanovljena leta 2010. Njen četrtinski lastnik in direktor Boris Cotic je bil od 2003 do 2010 poslovodja v Mark Medicalu. Bormia je ubrala enako poslovno pot kot Mark Medical, tudi sama je odprla podjetja po Balkanu – Bormiamed na Hrvaškem in v Srbiji, sicer pa to dobaviteljsko podjetje poznamo iz nedavnega škandala o preplačanih srčnih zaklopkah v UKC Ljubljana.

Bormia je od svoje ustanovitve prejela slabih 14 milijonov evrov javnih sredstev, samo v letu 2015 dobrih 3,5 milijonov evrov. Večino prihodkov tega dobaviteljskega podjetja predstavljajo prejemki iz zdravstva.

 

CARDIO MEDICAL

Podjetje Cardio Medical s sedežem v Trzinu, je leta 1999 ustanovil Tomislav Jukić, ki je lastnik še danes, vendar od leta 2004 prek investicijskega podjetja Kap Invest. Od leta 2005 je direktorica podjetja Jasmina Žerovec, ki je od leta 2012 tudi 10 % solastnica podjetja. Cardio Medical je eno izmed treh podjetij, ki so še do pred nekaj leti spadala pod okrilje družine Jukič-Goričan. V letih 1999 in 2000 je bila namreč solastnica in direktorica podjetja tudi Mojca Goričan, soproga Tomislava Jukića. Podjetje Thomy F.E., katerega solastnik je bil na začetku tudi Jukič, je leta 2011 prevzela Mojca Goričan, tretje podjetje Medica pa je Jukić pred tremi leti prodal Alešu Njegovanu. Po pisanju medijev je Tomislav Jukić tudi lastnik bosanskega dobaviteljskega podjetja Medi Frey in solastnik češkega dobaviteljskega podjetja Medyjas Trade. Cardio Medical ima svojo podružnico z imenom Cardio Medical na Hrvaškem, tam pa ima svoje dobaviteljsko podjetje Sonimed tudi Jukićev brat Dubravko Jukić.

V letu 2015 je Cardio Medical prejel slabih 6 milijonov evrov javnega denarja, od leta 2003 do danes pa vsega skupaj dobrih 53,4 milijonov.

 

KASTOR M.D.

Kastor Medical-Dental iz Ljubljane je leta 1990, skupaj z Luko Bemotom, ustanovila Metka Rotter Breskvar. Bemot je čez dve leti izstopil iz lastništva, leta 1994 pa je vanj vstopil Marko Rotter, ki je od leta 2005 direktor družbe. Metka Rotter Breskvar je nekdanja direktorica in dolgoletna prokuristka Kastorja. Kastor M.D., se pravi Metka in Marko Rotter, ima polovični lastniški delež v podjetju Kastor Inovacije, lastnik preostalih 50 % pa je Fikret Sabljič, ki je v lastništvo vstopil leta 2011, ko sta iz podjetja izstopili skrivnostni družbi iz Sejšelov in Belizeja (Medicoinvest Group Ltd. in Medfin Development Company Ltd.).

Od leta 2003 je Kastor M.D. prejel slabih 36,6 milijonov evrov javnega denarja, samo v letu 2015 pa dobrih 4,1 milijonov evrov.

 

PRO-GEM

Pro-Gem je družinsko podjetje, ki ga je leta 1990 ustanovila Martina Gerbec. Nekaj let kasneje so v lastništvo vstopili tudi Peter Zvonko Gerbec, Rok Rudi Gerbec in Peter Gerbec. Od leta 2003 je direktor podjetja Rok Rudi Gerbec, od leta 2014 pa vlogo prokuristke opravlja Martina Gerbec. Družina Gerbec je lastnica hrvaškega podjetja Pirum iz Savudrije, ki pa se ne ukvarja s prodajo medicinskih pripomočkov. Rok Rudi, Peter Zvonko in Peter Gerbec se lastniško pojavljajo še v veliko drugih podjetjih, ki se prav tako ne ukvarjajo s prodajo medicinske opreme. Je pa morda zanimivo, da je sedež ljubljanskega Pro-Gem podjetja na istem naslovu kot sedež še veliko drugih podjetij, med drugim tudi enega izmed večjih dobaviteljev – Interpart – v lasti Mitje Veršiča.

Pro-Gem je v letu 2015 prejel slabih 4,1 milijonov evrov zdravstvenega denarja, od leta 2003 pa slabih 31,2 milijonov.

 

SALUS VELETRGOVINA

Salus Veletrgovina je v lasti družbe Salus, katere največji znani delničarji so KD Rastko, evropski delniški sklad, Gregor Jenko (član nadzornega sveta), Miha Lavrič (predsednik uprave), Boris Šefman (predsednik nadzornega sveta) in Emil Tehovnik (član nadzornega sveta). Miha Lavrič je predsednik uprave od leta 2013, torej od ustanovitve Salus Veletrgovine, član uprave pa je Žiga Hieng, ki je bil do leta 2012 direktor Tosame. Salus je poleg Kemofarmacije in Farmadenta vodilni veledrogerist v Sloveniji. Vse naštete družbe povezuje podjetje Nensi, ki so ga vsa tri podjetja ustanovila leta 2008 z namenom poenotenja obdelave podatkov medicinskih pripomočkov. Salus, Kemofarmacijo, Farmadent in Gopharm je Agencija za varstvo konkurence osumila usklajenega delovanja pri določanju cen zdravil, ki so jih prodajali lekarniškim zavodom. Lani sta Salus in Kemofarmacija res bili spoznani za »krive« kartelnega dogovarjanja.

Salus Veletrgovina je v dobrih treh letih obstoja prejela slabih 488,4 milijonov evrov javnega denarja, samo v letu 2015 pa dobra 164,2 milijona.

 

IMPAKTA MEDIKAL (MEDITRINA)

Ljubljansko podjetje Meditrina se je do lani imenovalo Impakta Medikal. Nastalo je leta 2007, trenutna lastnica in direktorica je Andreja Strle. Ustanovitelj Impakte Medikal (Meditrine) je družba za upravljanje z naložbami, Impakta, katerega lastnika in direktorja sta Žiga Vrhovec in Jorg Kosler. Skupina Impakta ima oziroma je imela več podjetij, med njimi tudi Impakto Ortomed, ki se ukvarja s trženjem kirurških medicinskih pripomočkov, nekatera druga pa so povezana z avstrijskimi, nemškimi in švicarskimi podjetji. V podjetju Imparo pa je bilo v lastništvu za kratek čas najti tudi podjetje Taxgroup in sina Dušana Šešoka – Matijo Šešoka. Taxgroup je sicer v preteklosti mogoče najti kot solastnika dobaviteljskega podjetja Altamedics.

Impakta Medikal oziroma Meditrina je od ustanovitve prejela dobrih 22,2 milijona evrov javnih sredstev, le lani pa dobrih 3,7 milijonov.