Okoljsko poročilo

2. tir | april 2017 | Nazaj

OKOLJSKO POROČILO (AQUARIUS)

Tri leta po sprejetju DLN, torej leta 2008, je Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo naročila podjetju Aquarius izdelavo dokumenta, z naslovom: » Okoljsko poročilo za novo progo Divača – Koper«, v vrednosti slabih 60 tisoč evrov. To je kar zajeten dokument – a izdelan bi moral biti še pred sprejetjem DLN. Zanimivo je, da so osnovnemu okoljskemu poročilu sledile še tri dopolnitve. Laično pričakovanje, da gre za dopolnjevanje bistvenih vsebinskih dodatkov – se obrne v nasprotno smer: primerjava pokaže, da so dopolnitve minimalne in da se ukvarjajo z nebistvenimi posegi. Zato smo primerjavo usmerili prav v te dopolnitve.

Skupna vrednost plačila, ki jo je podjetje za okoljsko poročilo prejelo z vsemi tremi dopolnitvami, znaša: 97.884 evrov.

Prvo dopolnitev okoljskega poročila je podjetje izdalo februarja 2011. Za 4.668 € so poročilo dopolnili oziroma za 56 strani skrajšali.

Pogodbo za 2. dopolnitev Okoljskega poročila je Aquarius podpisal istega meseca, torej februarja 2011 – in to za 16.200 evrov. Pozor! Po tej dopolnitvi je Okoljsko poročilo namesto prejšnjih 235 strani – zdaj obsegalo 236 strani. Torej je 1 stran več stala čez 16 tisoč evrov. Razlike med obema različicama Okoljskega poročila pa niso minimalne samo v številu straneh, temveč tudi v sami vsebini. Lahko bi celo rekli, da so se v dopolnitvah bolj kot z vsebino ukvarjali z izločanjem posameznih besed. Spodnji primer kaže, da je v prvi dopolnitvi besedica »približno« vključena – v drugi dopolnitvi pa so jo izločili. Osnovna vsebinska ugotovitev pa ostane nedotaknjena.

Izsek iz prve dopolnitve okoljskega poročila, ki vsebuje besedico »približno«:

In izsek iz druge dopolnitve okoljskega poročila, kjer so besedico »približno« izločili:

Tretja dopolnitev okoljskega poročila, iz januarja 2012, za kar so prejeli dodatnih 17.280 €, kaže podobno. Razlika med to in prejšnjima dvema dopolnitvama je spet minimalna. Še največja vsebinska razlika v zadnji dopolnitvi je ta, da so izločili vsebino, ki se je nanašala na deponijo Bekovec. Tako so poročilo skrajšali še za dve strani. Če je v prejšnjih dveh dopolnitvah od naročila do izdelave trajalo par mesecev - so za izdelavo tretje dopolnitve rabili več kot dve leti. Pri vseh treh dopolnitvah se nakazuje čuden trend – manjše kot so spremembe, višja ja cena dopolnitve.

Dopolnitve, ki to niso

Še en primer nenavadnega dopolnjevanja okoljskega poročila, ki kaže na podoben pristop kot pri izločanju besedice »približno«:

V tretji dopolnitvi podjetje Aquarius namreč spremeni besedo »deponija« v »lokacije vnosa zemeljskega izkopa«. Če se takšna sprememba sliši nenavadno – podjetje je samo zapisalo v dokumentu, da gre za eno in isto zadevo.

Neresni zaključki

Med zaključki lahko najdemo tudi spodnji izsek iz dokumenta, iz česar ni mogoče sklepati, kaj so želeli s plazilci povedati.

 

PODJETJE AQUARIUS

Majhno podjetje Aquarius se ukvarja z izdelavo poročil o celovitem varstvu okolja v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, naravovarstvenih soglasij, mnenj o sprejemljivosti izvedbe planov in posegov ter okoljskih dovoljenj. Podjetje je leta 1990 ustanovil Martin Žerdin, ki je še zdaj 100 % lastnik in direktor podjetja. Žerdin je sicer univerzitetni diplomirani biolog.

V letu 2016 so od proračunskih uporabnikov prejeli 318.093,90 evrov – največ od Službe vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko (94 tisoč), Ministrstva za okolje in prostor (90 tisoč) in DARS (86 tisoč). Poslovanje s proračunskimi porabniki predstavlja slabih 60 % celotnega poslovanja.