Verjetnost nesreče

2. tir | april 2017 | Nazaj

IZRAČUN VERJETNOSTI ZA NASTANEK NESREČE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU NA RELACIJI KOPER – DIVAČA (INKO SVETOVANJE)

Konec leta 2009 je Ministrstvo za promet oziroma Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo od podjetja Inko svetovanje naročilo izdelavo strokovne podlage o verjetnosti nastanka nesreče na relaciji II. tir Koper - Divača. Kmalu za tem je podjetje tehnično poročilo z naslovom »Izračun verjetnosti za nastanek nesreče v železniškem prometu na relaciji Koper – Divača« tudi izdelalo in od ministrstva dobilo plačilo v višini 11.856 evrov. V tem času je prometno ministrstvo vodil Patrick Vlačič iz vrst Slovenskih demokratov (SD), predsednik vlade pa je bil Borut Pahor.

Podjetje je za projekt II. tir naredilo samo eno, zgoraj omenjeno, strokovno podlago, ki je edina, ki se ukvarja z izračunom verjetnosti nastanka nesreče v železniškem prometu na relaciji II. tira. Poročilo oziroma izračun verjetnosti je izdelan v sklopu presoje vplivov na okolje (PVO), rezultati izračuna pa naj bi služili investitorju kot merilo za morebitne dodatne ukrepe, ki bi zmanjšali verjetnost nastanka nesreče oz. ublažili posledice, če bi do nesreče prišlo. Vse to pa je pomembno iz več razlogov:

-        študija je naročena in izdelana pet let po sprejetju Državnega lokacijskega načrta (DLN), ki bi vse to moral že vključevati;

-        strokovnjaki trdijo, da morajo projektanti samodejno projektirati tako, da maksimalno izločijo nevarnost nesreč.

Vsebina strokovne podlage:

V poročilu so ob teoretskem delu, ki postavlja tudi metodologijo za izračun rizika nesreč ter ob splošni statistiki nesreč na vseh železniških progah v Sloveniji in v nekaterih tujih državah, navedeni tudi že predvideni varnostni sistemi na trasi. Za ta del poročila je kot vir uporabljen projektni dokument »Opis tehničnih karakteristik proge«, novih predlogov avtorjev poročila pa praktično ni zaslediti.

Končna »Ocena skupnega tveganja« je tako naslednja:

Poročilo se konča z »Zaključkom« in s kratko interpretacijo, kjer pa manjka ključna beseda, ki bi vrednostno opisala rezultate v tabeli, ki jo poved opisuje:

Zaključek:

V poročilu ni zaslediti nobenih predlogov za zmanjšanje verjetnosti nesreče ali ublažitev posledic, prav tako ni bil na podlagi tega poročila Državni lokacijski načrt kakorkoli dopolnjen. Sicer pa bi morala biti takšna analiza izdelana že pred sprejetjem DLN, v primeru rizičnosti trase pa bi morala vsebovati predloge rešitev oziroma usmeritev, kako odpraviti oziroma čim bolj varno sprojektirati progo – kar pa je tako ali tako osnovna naloga projektanta. Študija je bila torej sama sebi v namen.

 

PODJETJE INKO SVETOVANJE:

Lastnica in direktorica podjetja Inko svetovanje je bila v času naročila in izdelave te strokovne podlage Tea Bilić Zabric, ki je skupaj z dr. Ivanom Vrbanićem tudi avtorica poročila. Od lani je lastnica podjetja Andrea Zabric, direktor pa Luka Zabric. Družba je v letu 2016 s proračunskimi porabniki imela za 9.425,72 evrov prometa, z Ministrstvom za infrastrukturo je sodelovala le dvakrat, in sicer v letu 2015 z Direkcijo RS za infrastrukturo v višini 15.225 evrov in v juliju 2010 z Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo za potrebe izdelave poročila o verjetnosti nesreče.