Vpliv podzemne gradnje na površino

2. tir | april 2017 | Nazaj

ŠTUDIJA VPLIVOV GRADNJE PODZEMNIH OBJEKTOV NA POVRŠINO NA TRASI GRADNJE NOVE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER ("GEOEKSPERT" IGOR RESANOVIĆ S.P.)

Štiri leta po sprejetju DLN – torej leta 2009 je Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo naročila izdelavo študije Igorju Resanoviću , ki je zanjo prejel 22.788 evrov. Študija ima naslov: Študija vplivov gradnje podzemnih objektov na površino na trasi gradnje nove železniške proge Divača-Koper.

Raziskava brez potrebnih podatkov

Zanimivo, da je bila študija izvedena brez vseh potrebnih vhodnih podatkov. Na to dejstvo avtor študije sam opozori na kar nekaj mestih, ko zapiše: »natančen izračun ni mogoč«. Ali pa, da so ti podatki pomanjkljivi in so možna odstopanja. V študiji je zapisano:

Še en primer, ko niso bile znane vse podrobnosti in so morali simulirati več različnih možnosti:

 

O »GEOEKSPERT« IGOR RESANOVIĆ S.P.

Igor Resanović se kot samostojni podjetnik ukvarja z geofizikalnimi meritvami in kartiranjem. Kot samostojni podjetnik se je registriral leta 1995. Igor Resanović je bil med leti 1996 in 2009 (do izbrisa) tudi solastnik in edini zastopnik gospodarskega interesnega združenja Geo Jedro. Za projekt drugi tir je napisal samo eno študijo, in sicer o vplivih gradnje podzemnih objektov na površino na trasi gradnje nove železniške proge Divača-Koper. Študija je stala 22.788,00 evrov, kar je tudi edini znesek, ki ga je Resanović prejel od Ministrstva za infrastrukturo. V letu 2016 je od proračunskih uporabnikov prejel 118.988 evrov – največ od Eles, d.o.o. (dobrih 57 tisoč).