Podatki za zadnjih 10 let

Financiranje znanosti po slovensko | junij 2019

V spodnji datoteki so zbrani podatki o financiranju raziskovalnih programov, temeljnih projektov, aplikativnih projektov in podoktorskih projektov v zadnjih desetih letih.